• Zorg draag je niet alleen
    Thuisverpleging AVN biedt u een zorgzame, vakkundige en respectvolle dienstverlening
    waarin de zorgbehoevende steeds centraal staat.

Gecertifieerde groep

AVN thuisverpleging is in aanvraag tot een erkenning en AVN moest daarvoor voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.
Alle diensten voor thuisverpleging moeten:

  • een kwaliteitsbeleid voeren
  • zichzelf periodiek evalueren
  • een kwaliteitshandboek opstellen en gebruiken
  • jaarlijks een kwaliteitsplanning opstellen
  • jaarlijks ook een jaarverslag maken, waarin ze onder meer het kwaliteitsbeleid beschrijven dat ze het voorbije jaar gevoerd hebben

Zorg en Gezondheid erkent diensten voor thuisverpleging. Om erop toe te zien dat een erkende dienst voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, kan er in de voorziening een inspectie uitgevoerd worden."Samen zorgen voor het warme (t)huis gevoel want... Zorg draag je niet alleen."