• Zorg draag je niet alleen
    Thuisverpleging AVN biedt u een zorgzame, vakkundige en respectvolle dienstverlening
    waarin de zorgbehoevende steeds centraal staat.

Onze visie

Het thuismilieu is de meest vertrouwde, warme en persoonlijke omgeving waarin de oudere zich geborgen en veilig kan voelen.
Daarom verlenen wij zorg op een menswaardige manier met respect voor de patiënt in zijn totaliteit.

We willen betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor onze patiënten en hierbij staat de autonomie van elke patiënt centraal.
We hebben aandacht voor alle aspecten van onze patiënten fysisch, psychisch, sociaal en existentieel en respecteren ieders privacy en garanderen ten alle tijde het beroepsgeheim.

Ook aan familie en naasten besteden we de nodige aandacht, zij verdienen de nodige steun en aandacht."Samen zorgen voor het warme (t)huis gevoel want... Zorg draag je niet alleen."