• Zorg draag je niet alleen
    Thuisverpleging AVN biedt u een zorgzame, vakkundige en respectvolle dienstverlening
    waarin de zorgbehoevende steeds centraal staat.

Praktische afspraken

Aangezien wij instaan voor de zorg van meerdere patiënten en deze allemaal met de hoogste kwaliteit willen behandelen vragen we rekening te houden met volgende praktische afspraken.

Derdebetalersregeling


De derdebetalersregeling betekent dat de zorgverlener de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds ontvangt. U als patiënt betaalt enkel het eventuele remgeld.
Hoe wordt dit geregeld? U moet beschikken over een doktervoorschrift en een vignet van de mutualiteit. Als u hier niet over beschikt, dienen de zorgen wel door u te worden betaald.
Deze regeling duurt zoals het voorschrift loopt, dus vraag tijdig een nieuw aan uw arts.
Opgelet, bepaalde zorgen zoals het klaarzetten van medicatie zijn niet terugbetaald door uw mutualiteit.

Verpleegdossier


Al onze verpleegkundigen beschikken over toegang tot het elektronisch verpleegkundig dossier. Ook uw behandelende arts kan deze informatie bekijken. Hiervoor zal er bij het eerste contact een vragenlijst ingevuld worden zodat alle verpleegkundigen op de hoogte zijn van uw specifieke noden.

Materiaal


U dient zelf te zorgen voor geneesmiddelen of specifiek verbandmateriaal. Het steriele materiaal wordt voorzien door onze verpleegkundigen.
Hulpmiddelen zoals een rolstoel of ziekenhuisbed kan u kopen of huren via de medishops van uw mutualiteit. Heeft u hierover vragen, stel ze gerust aan onze verpleegkundigen.

Tijdstip en afspraken


Wij proberen telkens rond hetzelfde uur langs te komen, dit richtuur wordt met u afgesproken. Wij vragen wel begrip voor eventuele vertragingen door onvoorziene omstandigheden.
Wenst u af te wijken van het afgesproken uur, dan kan dit als u hiervoor een bijzondere reden hebt. Wij kunnen wel niet altijd ingaan op zo'n verzoek omdat het praktisch soms niet haalbaar is. Wijzigingen dienen ten minste 24u op voorhand te worden aangevraagd via ons centraal telefoonnummer.
Als wij langskomen en u bent niet thuis, dan steken wij een kaartje in uw brievenbus om te laten weten dat we zijn langsgeweest. Gelieve dan contact op te nemen om een nieuwe afspraak te maken. Wij kunnen echter niet garanderen dat wij dezelfde dag nog langskomen.

Uw verpleegkundige


Aangezien wij zelf ook met uurroosters werken is het mogelijk dat u verzorgd wordt door verschillende verpleegkundigen. Elk van hen is op de hoogte van de nodige zorgen via het digitaal dossier. We trachten dit te beperken afhankelijk van het aantal zorgen dat er noodzakelijk zijn.
Wij kunnen helaas geen rekening houden met persoonlijke voorkeuren.

Feedback


Heeft u zelf een idee om onze verzorgingen te verbeteren of zou u liever iets gewijzigd zien? Neem contact op met ons en laat het weten. U kan uw klacht en/of opmerking meedelen via ons centraal telefoonnummer, schriftelijk op ons adres of via e-mail/tel (info@thuisverpleging-avn.be en 0476/71.14.72)."Samen zorgen voor het warme (t)huis gevoel want... Zorg draag je niet alleen."